AECOC – Formació plataforma (confidencial, protegit amb contrasenya)

CLIENT: AECOC
SERVEI: Formació, Motion Graphics

Vídeos per a la formació d’una nova plataforma online. Gravació de la pantalla de la plataforma i explicació del funcionament d’aquesta de forma dinàmica i entenedora. Els vídeos són d’ús intern pel que es necessita contrasenya.