Finestra Confort esdeveniment

CLIENT: Finestra Confort
SERVEI: Esdeveniment

A Finestra Confort tenen clar que la clau de l’èxit de l’empresa es troba en l’equip que en forma part. És per això que realitzen aquestes esdeveniments, per compartir experiències i coneixements i sobretot per crear vincles d’unió entre els companys.