CTR – Motion Graphics

SERVEI: Motion Graphics

Presentem algun dels fragments realitzats amb motion graphics i sense audio que es troben dins el projecte global del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà. Per aquest projecte s’ha realitzat un vídeo explicatiu tècnic, amb tot el procés que es realitza al CTR (aquest projecte és privat pel que només mostrem alguns fragments sense àudio).