El vídeo corporatiu és la forma més dinàmica i eficaç
de donar a conèixer la teva empresa.

Avantatges del vídeo corporatiu

 • Guanyes visibilitat
 • Et diferencies dels teus competidors
 • Millores el SEO de la teva pàgina web
 • Guanyes confiança i proximitat amb el client
 • Potencies la teva imatge de marca

Què és un vídeo corporatiu?

 • El vídeo corporatiu és una forma atractiva de presentar una empresa o una marca, destacant els seus valors principals, la seva filosofia d'empresa i allò que les diferencia de la resta de la seva competència.
 • Astech

  Vídeo corporatiu realitzat per a l’empresa Astech. Astech és una empresa referent i emprenedora del sector tecnològic

 • Fes Més

  T’oferim una visita des de la pantalla a una de les botigues de Fes Més que hi ha arreu de Catalunya.

 • Fustes Esteba

  Explicar amb menys de 3 minuts tot el que Fustes Estaba ofereix als seus clients seria impossible sense aquest vídeo.

 • TM Comas

  Hem realitzat un vídeo de presentació de l’empresa TM Comas, una empresa en constant evolució i gran creixement empresarial.

 • Iflex

  Vídeo corporatiu realitzat per a l’empresa Iflex. En el vídeo es poden veure les diferents seccions de l’empresa i també els seus serveis.