Fundació UdG – Medicació -Promocional

CLIENT: Funació UdG
SERVEI: Promocional

Hem realitzat alguns vídeos referent a una campanya de la Fundació UdG per a promocionar alguns dels seus Màster i Postgraus. Hem realitzat la part creativa tenint en compte les necessitats del client, també la realització del projecte i la contractació d’actors.