Fundació Francesc Comas – Corporatiu

CLIENT: TM Comas
SERVEI: Corporatiu

Hem realitzat un vídeo de presentació de la Fundació Francesc Comas per explicar el que fan i també el perquè d’aquesta nova Fundació.

Hem fet la gravació, edició i postproducció.